BAUFIX Houtbeschermende grondering (info-blad)

BAUFIX

Houtbeschermende Grondering

 

Duitse benaming

 • BAUFIX Holzschutz Grund

 Verbruik

 • Preventief werkzaam tegen blauwschimmel, rot en insecten bij 140-160 ml/m².
 • De ervaring heeft geleerd dat in de praktijk minimaal twee lagen nodig zijn om deze toepassingshoeveelheid te bereiken.

 Toepassingsgebieden

 • Alleen voor buiten toepassing.
 • Maatvaste houten onderdelen, b.v. raamkozijnen en deuren (Maat vast hout verwijst naar hout dat droog en vrij is van vocht. Het wordt gebruikt in de bouw en timmerindustrie voor constructies waar maatnauwkeurigheid essentieel is. Het lage vochtgehalte zorgt voor stabiliteit en voorkomt krimp of uitzetting).
 •  Houtbeschermende Grondering alleen als grondering toepassen en niet als eind laag.
 • Houten onderdelen niet maatvast zijn (alleen als grondlaag): bijv. schuttingen, raamwerk, carports enz.
 • Hout zonder grondcontact volgens DIN EN 335-1, GK 2 en 3, hout dat wel in contact komt met grond kan behandeld worden met BAUFIX Multi- Dicht.
 • Als voorbehandeling/grondering onder doorzichtige en dekkende verf en beits lagen.

 Eigenschappen

 • Preventieve bescherming tegen houtverkleurende schimmels (vlekken), houtaantastende schimmels (rot) en insecten.
 • Zwellingsbestendig, vochtregulerend en een goede hechting voor volgende lagen, zowel bij houtbeits als lakverf.

Werkvoorbereiding

Eisen aan de ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn.

Maatvaste houten onderdelen: houtvochtgehalte 11–15%.

Beperkte en niet maatvaste houten onderdelen: houtvocht max. 18%.

 

Voorbereidende werkzaamheden

Verwijder vuil, vet en losse oude verf of beits lagen volledig.

Gebruik geschikte maatregelen om aangrenzende delen en materialen te beschermen

die niet in contact mogen komen met het product.

 verwerking

 • Snel aanbrengen in de richting van de vezels.
 • Verwerkingstemperatuur voor materiaal, omgeving en ondergrond: minimaal +5°C tot max. +25°C.
 • Aanbrengen met een ronde of platte kwast.
 • Droging (bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid): belastbaar na ca. 24 uur, houd rekening met langere droogtijden bij lage temperaturen, lage luchtverversing en hoge luchtvochtigheid.
 • Goed roeren voor gebruik!

Verwerkingsinstructies

 • Gebruik BAUFIX Houtbeschermende Grondering alleen op onbehandeld hout, oude verf en beitslagen altijd verwijderen.

Verwerkings-tips

 • Bij houtsoorten die rijk zijn aan hout inhoudstoffen, b.v. bijv. eik, rode ceder, afzelia, redwood, enz., kunnen in wateroplosbare houtcomponenten uitwassen. Dit kan leiden tot verkleuring op lichtgekleurd metselwerk of pleisterwerk.
 • Houtverduurzamingsmiddelen bevatten biocidale actieve ingrediënten om het hout te beschermen tegen ongedierte; ze mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en alleen in de goedgekeurde toepassingsgebieden.

 Gereedschap / Schoonmaak

 • Gereedschap direct na gebruik reinigen met universele verdunner of kwastenreiniger.
 • Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren.
 • Natuurlijke kwasten ronde of platte kwast.

 

Opslag/Houdbaarheid

 • Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.

 

Biocidenverordening

Actieve ingrediënten:

100 g middel bevat 0,50 g 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, 0,20 g tebuconazol (ISO), 0,06 g permethrine (ISO), 0,01 g polymeerbetaïne

BAuA-registratienummer: 104983

Product bevat biociden die een toxisch effect hebben op bepaalde schadelijke organismen. Om risico's voor mens en milieu te voorkomen, alleen gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing en in de goedgekeurde toepassingsgebieden. In principe niet gebruiken voor hout in woonkamers (behalve: binnenramen en -deuren) en hout voor bedoeld, direct contact met levensmiddelen of diervoeders.

Vermijd onnodig contact met het product. Verkeerd gebruik kan leiden tot gezondheids- en milieuschade. Voorzichtig openen en gebruiken. Eet, drink of rook niet op het werk. Handen wassen voor pauzes en na het werk. Productdampen niet

inademen. Beschermen tegen ontstekingsbronnen en elektrostatische oplading (explosieve dampen mogelijk). Bij verwerking in de werkplaats en op ramen en buitendeuren voor goede ventilatie en binnenventilatie zorgen (dwarsventilatie, luchtverversing 5/h); Minimaliseer de tijd die u in het werkgebied doorbrengt.

Product(resten) niet in water, bodem of riolering laten komen. Toepassing van het product en gebruik van het behandelde hout in de directe omgeving van

 • oppervlaktewater is niet toegestaan (mogelijke aantasting van aquatische ecosystemen). Voer de verwerking en opslag van behandeld hout uit tot het volledig droog is op een ondoordringbare ondergrond; gebruik eventueel een geschikte hoes (folie/platen). Alle productresten die uit het hout zijn gelekt of gedruppeld, moeten worden opgehaald voor hergebruik of verwijdering. Bescherm het milieu

(bodem, water, planten etc.) tegen productspatten. Na droging moet hout dat aan weersinvloeden is blootgesteld, opnieuw worden gecoat met lazuren of

aflakken (volgens de eisen van EN 927-2). De toplaag moet in goede staat worden gehouden.

Afvoeren productresten 

 • Breng verfresten altijd naar de lokale milieustraat
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale /internationale regelgeving.

 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.

 

© Fixza | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring
webwinkel realisatie door De Haan Media.