BAUFIX Kristal Superwit Muurverf wit (info-blad)

BAUFIX

Kristal Superwit Muurverf

 

Duitse benaming

 • BAUFIX Kristall Superweiß

Verbruik

 • Circa 1 liter/7 m². Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen.

Eigenschappen

 • Voor wanden en plafonds binnenshuis.
 • Sterk dekkende, ademende witte muurverf en plafondverf voor binnen.

Toepassing

 • Voor op minerale ondergronden zoals metselwerk, beton, pleister, stukwerk evenals gipsplaten, behang en oude muurverf op dispersiebasis.

Verwerking

 • De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij zijn, loszittende delen

verwijderen en schimmel- en kalkachtige ondergronden afwassen.

 • Schuurbare en zuigende ondergronden verstevigen met een diepgrondering.
 • Niet verwerken beneden +5°C
 • Droging: Oppervlak droog na ca. 3 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur.

Verwerkings-tips

 • Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!

Gereedschap / Schoonmaak

 • Reinig het gereedschap direct na gebruik met warm water en eventueel een huishoudzeep.
 • Kwast, platte kwast, lamsvachtroller, airless spuitpistool.

Opslag/Houdbaarheid

 • Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar
 • na datum van aankoop.

Verwijderingsnota

 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

 Veiligheidsinstructies

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
 • Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
 • Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging.
 • Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.
 • Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
 • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
 • Alleen lege containers voor recycling.
 • Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

 

 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.

 

© Fixza | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring
webwinkel realisatie door De Haan Media.