BAUFIX Radiatorlak wit (info-blad)

BAUFIX

Radiator lak

 

Duitse benaming

 • BAUFIX Heizkörper Lack seidenmatt

Verbruik

 • Circa 125ml/m². Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen.

Eigenschappen

 • Voor ijzeren, stalen - of gietijzeren ondergronden.
 • Hittebestendige, zeer goed dekkende speciale lak.

Toepassing

 • Op alle warmwaterradiatoren en andere vaste ondergronden, binnenshuis die warm worden. Zoals radiator buizen / leidingen en expansievaten.

Verwerking

 • Alleen gebruiken op koude oppervlakken ( de verwarmingsinstallatie moet uitgeschakeld zijn).
 • De ondergrond moet schoon, droog, stabiel en vetvrij zijn, losse delen dienen te worden verwijderd (los liggende lak / verf lagen).
 • Reinig en schuur oude laklagen zorgvuldig.
 • 1-2 toplagen afhankelijk van de blootstelling.
 • Droging: Stofdroog na ca. 4 uur, overschilderbaar na ca. 24 uur, de verwarming radiatoren pas na 3 dagen in gebruik nemen.
 • Roest verwijderen, voorstrijken met isolerende primer.
 • Niet verwerken beneden 15°C.

Verwerkings-tips

 • De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

Gereedschap / Schoonmaak

 • Verwerking met rol en kwast.
 • Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en afwasmiddel..
 • Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren.

Opslag/Houdbaarheid

 • Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.

 Afvoeren productresten 

 • Breng verfresten altijd naar de lokale milieustraat
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale /internationale regelgeving.

Veiligheidsinstructies

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
 • Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
 • Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging.
 • Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid
 • onmiddellijk met veel water afspoelen.
 • Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
 • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
 • Alleen lege containers voor recycling.
 • Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.

 

© Fixza | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring
webwinkel realisatie door De Haan Media.