BAUFIX Schimmelwerende verf (info-blad)

BAUFIX

Schimmelwerende verf

 

Duitse benaming

 • BAUFIX Schimmelschutzfarbe.

Verbruik

 • Circa 1 l/7 m². Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen.

Eigenschappen

 • Voor ruimtes met een hoog risico op schimmel.
 • Afwasbare, ademende schimmelwerende muurverf.

Toepassing

 • Op muren en plafonds in het hele interieur, vooral in ruimtes met een verhoogd risico op schimmel zoals badkamer, keuken, wasruimtes, toiletruimtes en bijkeukens.

Verwerking

 • Eventuele schimmel aangroei vóór het schilderen inspuiten met schimmelverwijderaar (gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.) en na droging het behandelde oppervlak goed afborstelen.
 • Droging (onder normale omstandigheden, afhankelijk van de toestand van de ondergrond): droog na ca. 4-6 uur, overschilderbaar na ca. 8 uur.
 • Niet verwerken beneden +5°C.

Verwerkings-tips

 • Het product mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies op het etiket en het technische gegevensblad.
 • Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!
 • Goed roeren voor gebruik!

Gereedschap / Schoonmaak

 • Verwerking met rol en kwast.
 • Reinig het gereedschap direct na gebruik met warm water en eventueel huishoudelijke zeep.

Opslag/Houdbaarheid

 • Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.

Verwijderingsnota

 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

 

Veiligheidsinstructies

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
 • Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
 • Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging.
 • Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.
 • Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
 • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
 • Alleen lege containers voor recycling.
 • Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

 

 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.

 

 

 

© Fixza | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring
webwinkel realisatie door De Haan Media.