BAUFIX Gevelverf wit (info-blad)

BAUFIX

Gevelverf

 

Duitse benaming

 • BAUFIX Fassadenfarbe

Verbruik

 • Ongeveer 1 liter voor 3 m² / 350 ml per m²
 • Bepaal het exacte verbruik door een voldoende groot proefvlak op het object aan te brengen (circa. 2 m²)

 Toepassing

 • Universeel toepasbaar als eerste laag op minerale ondergronden (zoals Metselwerk, Beton en Stucwerk)
 • Daarnaast als vernieuwingslaag op vaste kunststof dispersieverven en kunstharspleister.

 Eigenschappen

 • Heeft een natte slijtvastheid klasse 3 volgens DIN EN 13 300 en een Dekklasse 3 volgens DIN EN 13 300 bij 5 m² per liter.

 Verwerking

 • De ondergrond moet schoon, droog, stabiel en vetvrij zijn.
 • Zanderige en zuigende ondergronden verstevigen met Diepgrondering.
 • Breng de verf langzaam in een kruislings patroon aan om een gelijkmatige laag te verkrijgen.
 • Breng de toplaag onverdund aan.
 • Neem niet te veel verf op met de roller.
 • Niet verwerken beneden +5°C lucht- en objecttemperatuur .

 Droging

 • Droging (onder normale omstandigheden, afhankelijk van de toestand van de ondergrond): stof droog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur.

 Verwerkings-tips

 • Gebruik een voldoende grote verfemmer met verfrooster, dit maakt het eenvoudiger om de verf op de gevel te verdelen.

 Gereedschap

 • Verfroller, kwasten en een airless verfspuit

 Schoonmaak

 • Gereedschap direct na gebruik met warm water reinigen.

 Opslag/Houdbaarheid

 • Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.

 Afvoeren productresten 

 • Breng verfresten altijd naar de lokale milieustraat
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale /internationale regelgeving.

 Veiligheidsinstructies

 Buiten het bereik van kinderen houden.

Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.

Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.

Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten,

drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen.

Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Alleen lege containers voor recycling.

Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.

 

© Fixza | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring
webwinkel realisatie door De Haan Media.