BAUFIX Hardwax Olie (info-blad)

BAUFIX

Hardwax Olie

 

Duitse benaming

 • BAUFIX Hartwachs Öl

Verbruik

 • ca. 1 liter/ 10 m²- 100 ml/m². Bepaal het exacte verbruik door een voldoende groot (1-2 m²)proefvlak op het object aan te brengen.

Toepassing

 • Voor gebruik op houten vloeren en trappen
 • Ook voor hoogwaardige massief houten meubelen, panelen, strips & kurkoppervlakken
 • Gebruik op keukenwerkbladen wordt niet aanbevolen vanwege de constante blootstelling aan water.

 Verwerking

Gelegde houten en kurkvloeren:

1) schuren met schuurmachine, eindschuurgang niet fijner dan P100-120

2) daarna voorzichtig inwrijven met een platte kwast

 

Houten trappen:

1) schuren met een

eindschuurgang korrel 120

2 ) met een platte kwast aanbrengen en inwrijven met een witte pad

3) na droging de tweede laag aanbrengen.

 

Meubeloppervlakken, kleinere houten voorwerpen:

1) schuren tot korrel 180

2) nu het product aanbrengen met een kwast of gaasbolletje

3) na droging de tweede laag aanbrengen.

 

Waarschuwing: Doorweekte werkmaterialen hebben de neiging om uit zichzelf te ontbranden.

Controleer en droog volledig buiten op een vuurvaste ondergrond. Voer alleen volledig

gedroogde werkmaterialen af.

 

Verwerkingsinstructies

Gevaar voor zelfontbranding (DGUV Information 209-046). Mag niet op dezelfde werkplek met NC-houdende (nitrocellulose) verven of beitsen worden verwerkt, verontreinigd textiel (bijv. poetslappen, werkkleding) verzamelen en afvoeren in vuurvaste afvalcontainers.

 Gereedschap / Schoonmaak

 Voer reinigingsresten op de juiste manier af.

Gaasjes en kwasten.

Gereedschap direct na gebruik reinigen met universele verdunner.

Afvoeren productresten 

 • Breng verfresten altijd naar de lokale milieustraat.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale /internationale regelgeving.

 

Veiligheidsinstructies

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
 • Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
 • Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.
 • Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
 • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
 • Alleen lege containers voor recycling.
 • Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.

 

 

© Fixza | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring
webwinkel realisatie door De Haan Media.