BAUFIX Professionele Kozijnen en Deurenlak wit (info-blad)

BAUFIX

Professionele Kozijnen en Deurenlak

 

Duitse benaming

 • BAUFIX professional Venti-Decklack

Verbruik

 • Afhankelijk van de ondergrond ca. 50-70 ml/m² per laag.

Glansgraad

BAUFIX Professionele Kozijnen en Deurenlak is verkrijgbaar als:

zijdeglans

Eigenschappen

 • Blokvast- ook voor kozijnen en deuren.
 • Spat niet, druipt niet.
 • Buitengewoon goede vloei-eigenschappen.

Toepassing

 • Voor hout binnen en buiten.
 • Voor maatvaste houten onderdelen zoals kozijnen en deuren.
 • Ook geschikt voor verven houten delen met beperkte maatvastheid, zoals vouwluiken, houten hekwerk, lambrisering, carports en tuinmeubelen.

Verwerking

 • Verwijder vuil, vet en losse oude verflagen volledig.
 • Schuur vergrijsde en verweerde houten oppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond.
 • Beschadigde oude verflagen grondig schuren.
 • Buitenhout dat beschermd moet worden tegen rot en blauwschimmel met houtbeschermingsprimer voorbehandelen (Gebruik biociden met zorg. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.) (niet van toepassing op hout binnenshuis).

Verwerkings- tips

 • De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
 • Het vocht in het hout dat behandeld wordt mag de 15 % niet overstijgen.
 • Tijdens verwerking/droging geschilderde oppervlakken beschermen tegen regen, wind, direct zonlicht en condensatie.
 • Zorg bij binnen verwerking voor voldoende ventilatie.
 • Niet schilderen bij temperaturen onder de 5°C.
 • Kitten moeten lak compatibel zijn en mogen pas worden aangebracht als de lakverf goed is uitgehard.
 • Drogen: na ca. 4 uur; overschilderbaar na ca. 24 uur (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid).
 • De definitieve glans zet in ca. 2-3 weken na verwerking. Afhankelijk van de kleur kunnen er lichte afwijkingen in de glansgraad optreden.

Gereedschap / schoonmaak

Opslag/Houdbaarheid

 • Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.

Afvoeren productresten 

 • Breng verfresten altijd naar de lokale milieustraat
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale /internationale regelgeving.

Veiligheidsinstructies

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
 • Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
 • Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging.
 • Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid
 • onmiddellijk met veel water afspoelen.
 • Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
 • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
 • Alleen lege containers voor recycling.
 • Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.

 

© Fixza | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring
webwinkel realisatie door De Haan Media.