BAUFIX Styles Colour Accents (info-blad)

BAUFIX

STYLES Colour Accents

 

Duitse benaming

 • BAUFIX STYLES Farbakzente 

Verbruik

 • Afhankelijk van de ondergrond circa 1 liter/7 m²     145 ml/m² . Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak aan te brengen.

Beschikbare kleuren

Eigenschappen

 • Muurverf voor edele accenten in actuele trendkleuren.
 • Natte slijtvastheid klasse 3 en Dekklasse 2 bij een verbruik van 7 m² per liter.

Toepassing

Binnen

Voor minerale ondergronden zoals stucwerk, metselwerk, beton, pleister evenals gipsplaten, behang en oude muurverven op dispersiebasis.

Verwerking

 • De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij zijn, loszittende delen verwijderen en schimmel- en kalkachtige ondergronden afwassen.
 • Zanderige en zuigende ondergronden verstevigen met Diepgrondering.
 • Niet verwerken beneden +5°C
 • Oppervlak droog en overschilderbaar na ca. 6 uur.

Gereedschap / Schoonmaak

 • Kwasten en rollen
 • Reinig het gereedschap direct na gebruik met warm water en eventueel met zeep.

Verwijderingsnota

 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

 

Veiligheidsinstructies

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
 • Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
 • Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.
 • Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen.
 • Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
 • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
 • Alleen lege containers voor recycling.
 • Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

 

 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.

 

© Fixza | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring
webwinkel realisatie door De Haan Media.