BAUFIX Tuin - & Steigerhoutbeits (info-blad)

BAUFIX

Tuin- & Steigerhoutbeits

 

Duitse benaming

 • BAUFIX Garten Pastellfarbe

Verbruik

 • Afhankelijk van de ondergrond circa. 1 liter voor 13 m²/ 80 ml/m² bij het aanbrengen van 1 laag. Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen.

Beschikbare kleuren

Toepassing

 • Voor gevel- en profielhout.
 • Voor houten huizen, dakbeschot, tuinhuisjes, carports, pergola's, vakwerkhuizen.
 •  En voor het renoveren van bestaande verflagen.

Werkvoorbereiding

Eisen aan de ondergrond:

Het hout moet schoon, droog en stabiel zijn.

Onder druk geïmpregneerd hout moet voor de behandeling minimaal 2-3 maanden aan de weersomstandigheden worden blootgesteld.

Beperkte en niet maatvaste houten onderdelen: houtvocht max. 18%.

 Voorbereidende werkzaamheden:

Buitenhout dient eerst te worden behandeld met een houtverduurzamingsmiddel ter bescherming tegen blauwschimmel en rot (gebruik houtverduurzamingsmiddel zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.)

Verwerking

 • Compatibiliteit, hechting en kleurschakering met de ondergrond controleren door het aanleggen van proefvlakken.
 • Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25°C.
 • Niet gebruiken beneden +5°C en in sterk zonlicht.
 • Onbehandeld, vers hout buiten voorbehandelen met een houtverduurzamingsmiddel
 • (Gebruik houtverduurzamingsmiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de
 • productinformatie.) Schuur vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot een stabiele ondergrond.
 • De ondergrond moet schoon, droog en stabiel zijn.

Verwerkings-tips

 • Niet geschikt voor houten vloeren en beloopbare oppervlakken!
 • Bij geschaafd lariks en met name harshoudend naaldhout kan de hechting en weersbestendigheid van de coating verminderd zijn, vooral bij liggende jaarringen, noesten en harsrijke kern houtzones.
 • Hierbij moet rekening worden gehouden met kortere onderhouds- en renovatie-intervallen. De enige remedie hier is voorverwering of zeer grof schuren van hout (P80).
 • Bij deze houtsoorten zijn bij ruw gezaagde houtsoorten duidelijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten.

Gereedschap / Schoonmaak

 • Verwerking met rol en kwast.
 • Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en afwasmiddel..
 • Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren.

Opslag/Houdbaarheid

 • Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.

Afvoeren productresten 

 • Breng verfresten altijd naar de lokale milieustraat
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale /internationale regelgeving.

Veiligheidsinstructies

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
 • Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
 • Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging.
 • Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid
 • onmiddellijk met veel water afspoelen.
 • Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
 • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
 • Alleen lege containers voor recycling.
 • Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.

 

© Fixza | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring
webwinkel realisatie door De Haan Media.